Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính?

Bất cứ ai đang quản lý doanh nghiệp đều không thể không biết đến vòng quay vốn lưu động. Nắm bắt được các khiến thức và cách điều khiển vốn lưu động cùng vòng quay của nó sẽ là tiền đề để quản lý các hoạt động thu, chi, lỗ, lãi, vốn, hàng tồn kho, … của doanh nghiệp mình một cách hiệu quả hơn. Sau đây là một số kiến thức căn bản về vòng quay vốn lưu động để mọi người nắm một cái nhìn tổng quát nhất về khái niệm này.

Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính?

Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động, hay tài sản lưu động, là tài sản ngắn hạn gồm tiền đầu tư, tiền lương, các mặt hàng tồn kho, và một số loại vốn ngắn hạn khác. Vốn lưu động là thước đo tiền mặt và sản lượng hiện có, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Vốn lưu động càng nhiều, khả năng sản xuất để sinh lợi nhuận càng cao.

Vòng quay có thể hiểu là số ngày hoàn thành chu kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp, thường dùng để đánh giá hiệu quả kinh doanh.Chỉ số vòng quay vốn lưu động của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, và thông thường vòng quay của vốn lưu động trong các doanh nghiệp kinh doanh sẽ cao hơn so với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.

Tốc độ vòng quay càng ngắn, chứng tỏ tốc độ luân chuyển vốn lưu động càng nhanh, thời gian luân chuyển vốn càng ngắn. Nó là một tỷ lệ đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng vốn lưu động của mình để hỗ trợ một mức doanh số nhất định. Còn được gọi là doanh thu thuần cho vốn lưu động, vòng quay cho thấy mối quan hệ giữa các quỹ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của công ty và kết quả là doanh thu mà công ty tạo ra.

Ý nghĩa

Tính toán và kiểm tra vòng quay vốn lưu động định kỳ có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động của doanh nghiệp, cho biết tình trạng làm việc, quản lý và cách lỗ, lãi, vốn được điều động và chuyển đổi. Quản lý được vòng quay tương đương với việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho và con nợ. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có tỷ lệ cạnh tranh cao hơn so với các công ty cùng ngành hoặc cùng mô hình hoạt động.

Thứ nhất, khi tỷ lệ vòng quay cao, điều đó có nghĩa rằng ban quản lý, lãnh đạo đang làm việc hiểu quả, tạo doanh số cao hơn cho mỗi đơn vị tiền tệ vốn lưu động được sử dụng – thông qua việc sử dụng tài sản ngắn hạn và nợ phải trả của công ty để hỗ trợ bán hàng. Công ty có vòng quay cao sẽ thể hiện hoạt động kinh doanh đang diễn ra trơn tru, có nhu cầu hạn chế về nguồn vốn bổ sung, chi tiêu vốn linh hoạt cũng như hàng tồn kho tăng và cần mở rộng.

Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính?

Ngược lại, nếu tỉ lệ vòng quay thấp, điều này cho thấy rằng hoạt động quản lý dòng tiền của công ty đang gặp vấn đề, và nếu để tình trạng này xảy ra quá lâu sẽ dẫn đến các tình trạng như hàng tồn kho quá hạn, hoặc nợ xấu quá lớn vì doanh nghiệp còn cần phải thu nhiều khoản và hàng tồn kho để hỗ trợ doanh số.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nếu tỷ lệ vòng quay quá cao, thay vì các dấu hiệu tích cực, doanh nghiệp đó có thể đang gặp các vấn đề khó khăn. Cụ thể, nếu tỷ lệ vòng quay trên 80%, doanh nghiệp đó có thể đang không có đủ vốn để hỗ trợ tăng trưởng doanh số, từ đó sẽ dẫn đến mất khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn trong tương lai.

Cách tính

Hiện có nhiều cách tính vòng quay vốn lưu động khác nhau, suy ra từ nhiều cách hiểu khác nhau và bản chất của vốn lưu động cùng những yếu tố tác động liên quan. Một số cách tính sưu tầm được gồm:

  • Vòng quay hay số lần luân chuyển Vốn lưu động = tổng mức luân chuyển Vốn lưu động/Vốn lưu động bình quân
  • Vòng quay = Doanh thu Thuần/ Tài sản ngắn hạn bình quân.
  • Vòng quay  = Doanh thu/nhu cầu vốn (trong đó, nhu cầu vốn = nhu cầu vốn khâu dự trữ+ khâu sản xuất + khâu lưu thông)
  • Cách tính số vòng quay trong năm kế hoạch = 360/Tổng Số ngày tồn kho bình quân + Số ngày mua hàng + Số ngày phải trả + Số ngày phải thu bình quân)

Như vậy, nắm bắt khái niệm này sẽ giúp cho việc quản lý, nắm bắt dòng tiền trong doanh nghiệp, công ty của nhà quản lý trở nên hiệu quả hơn; nếu có bất cứ vấn đề bất ổn gì với dòng tiền, nhà quản lý cũng có thể dễ dàng nắm bắt được thông qua việc kiểm soát vòng quay này. Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về vòng quay vốn lưu động, nếu mọi người có nhu cầu tìm hiểu thêm có thể sử dụng các nguồn sách và địa chỉ chuyên ngành.

XEM THÊM:

error: Content is protected !!