Điều khoản sử dụng

Khi gia nhập một cộng đồng hoặc tham gia vào bất kì website nào bạn luôn tuân thủ quy định được đặt ra, đó là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng. Khi truy cập vào các thông tin trên website bạn cần chú ý một số điều khoản sử dụng sau đây:

Nội dung

Nội dung được đăng tải công khai trên website được các biên tập viên của website chọn lọc cẩn thận, trung thực và sẽ chịu trách nhiệm về thông tin được phép đăng tải. Tất nhiên chúng tôi sẽ luôn cung cấp các thông tin trung thực, mới nhất và hoàn toàn công khai đến với người đọc.

Quyền hạn của người dùng

Khi người dùng truy cập website chỉ được phép đọc thông tin trên website và nếu cần liên hệ trực tiếp với người quản lý. Không được phép đăng tải các nội dung trái phép, sao chép nội dung khi chưa xin phép. Nghiêm cấm lạm dụng các kỹ thuật để làm nghẽn web, điều này hoàn toàn sai trái và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để lại hậu quả.

Bản quyền

Thông tin đăng tải từ văn bản và hình ảnh đều có bản quyền duy nhất của website. Nếu có sự thay đổi, đánh cắp nội dung đều vi phạm. Mọi sự thay đổi trên trang web đều phải thông qua người quản lý website. Bạn tôn trọng bản quyền thể hiện con người văn minh.

Bảo mật

Các thông tin cá nhân người dùng đăng tải trên website như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại…sẽ giữ kín và không công khai bên ngoài. Website cam kết sẽ không sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích khác nếu chưa xin phép chủ sở hữu.

Mọi thông tin điều khoản sử dụng bên trên người dùng xin vui lòng đọc kĩ.

Website: 123vay.com