Bảo mật

Bảo mật bao gồm các nội dung chính như sau:

– Bảo mật thông tin của người dùng cung cấp trên website.

– Chứng chỉ bảo mật dành cho người dùng.

Các thông tin mà người dùng cung cấp cho website như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ ip sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không cung cấp ra bên ngoài nếu như chưa được phép. Trừ trường hợp các cơ quan chức năng yêu cầu.

Chứng chỉ bảo mật SSL hiện có trên website sẽ giúp các thông tin người dùng gửi cho web sẽ được mã hóa bảo mật an toàn hơn so với các trang web khác.

error: Content is protected !!