Danh sách website các công ty bảo hiểm năm 2020

Năm 2020 có nhiều công ty bảo hiểm ra đời cùng với đó là nhiều gói bảo hiểm mới như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tình yêu, bảo hiểm Covid 19… Dưới đây 123vay.com liệt kê danh sách các website chính của các công ty bảo hiểm

 1. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân Thọ): https://www.baovietnhantho.com.vn/
 2.  Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam): https://www.prudential.com.vn/vi/
 3. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife Việt Nam): https://www.manulife.com.vn/
 4. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA Việt Nam): https://www.aia.com.vn/vi/san-pham.html
 5. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam): https://www.chubb.com/vn-vn/
 6. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam): https://www.dai-ichi-life.com.vn/
 7. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam): https://www.sunlife.com.vn/
 8. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (MAP Life): https://www.map-life.com.vn/
 9. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam: https://www.fwd.com.vn/vi/
 10. Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam): https://www.hanwhalife.com.vn/vi
 11. Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (Generali Việt Nam): https://www.generali-life.com.vn/
 12. Công ty TNHH BHNT Aviva Việt Nam (Aviva Việt Nam): https://www.aviva.com.vn/
 13. Công ty TNHH BHNT Vietcombank – Cardif (VCLI): https://vcli.vn/
 14. Công ty BHNT Cathay Việt Nam (Cathay life): https://www.cathaylife.com.vn/cathay/
 15. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (BHNT Fubon Việt Nam): https://www.fubonlife.com.vn/
 16. Công ty cổ phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng life): https://www.phuhunglife.com/
 17. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (BIDV Metlife): https://www.bidvmetlife.com.vn/vn/
 18. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life): https://mbageas.life/
Danh sách công ty bảo hiểm tại Việt Nam

Leave a Reply

Layout

Main Color

Unlimited colors for your purpose! click color box below to experience now

Demos

Multiple demos for your purpose! click these thumbnail below to experience now
DefaultAgencyAgentSingle LocalSingle PropertyOptima Express